Personal

Stručna obuka našeg i Vašeg higijesko-tehničkog personala

Higijenski personal nosi odgovornost za čistoću objekta. Sa time imaju direktan utjecaj na Vaš budžet. Adekvatna i efikasna upotreba sredstava, mašina i opreme zahtjeva kvalifikovan i motivisan personal.

Naš personal je certificiran za profesionalno čišćenje i ispunjava norme evropskog standarda čišćenja. Kao korisnik naših usluga možete biti sigurni da će naš personal biti redovno obučavan u našem školskom prostoru kako bi bili u stanju udovoljiti zahtjevima profesionalnog čišćenja i Vašim željama. 

Kupcima naših sredstava, mašina i/ ili pribora rado nudimo besplatno savjetovanje i obučavanje u skladu sa njihovim potrebama.

  Na vrh stranice
Copyright © 2019 ALL CLEAN |  sitemap